Mūsų tikslas
Teikti efektyvias, moksliniais įrodymais pagrįstas elgesio analizės paslaugas įvairaus amžiaus mokiniams turintiems Autizmo Spektro ar įvairiapusius raidos sutrikimus. Mes siekiame užtikrinti teigiamą mokymosi aplinką, leidžiančią sėkmingai vystyti mokinio kalbos ir funkcinius įgūdžius bendruomeninėje ir šeimos aplinkoje. Mes tikime, kad dirbdami kartu su mokinio šeima ir ugdymo įstaiga kartu pasieksime puikių rezultatų ir suteiksime vaikams su Autizmo spektro sutrikimais galimybę gyventi pilnavertį, savarankišką ir laimingą gyvenimą.
Read More
ABA mokymai
Šiuo metu renkamos grupės ABA mokymams, kurie bus organizuojami pagal pageidaujančiųjų dalyvauti poreikius. Kviečiame vaikų turinčių Autizmo Spektro Sutrikimą tėvus, ABA terapeutus, logopedus, spec. pedagogus, ergoterapeutus ir kitus specialistus dirbančius Autizmo srityje.
Read More
Kviečiame prisijungti prie komandos
Ieškome jaunų entuziastingų žmonių, kurie norėtų dirbti ABA namų programose su vaikais, turinčiais Autizmo Spektro Sutrikimą didžiuosiuose Lietuvos miestuose.
Read More