Paslaugos

Programos ir intervencijos paremtos Taikomąja Elgesio Analize yra efektyviausias būdas padėti žmonėms, turintiems Autizmo Spektro Sutrikimą. Jų tikslas – išvystyti komunikaciją, reikšmingus ir funkcionalius gebėjimus, sumažinti probleminį elgesį ir taip užtikrinti kliento, bei jo ar jos šeimos gyvenimo kokybę.
Mano teikiamos rekomendacijos ir programos daugiausia dėmesio skiria komunikacijos ir kalbinio elgesio (angl. Verbal Behaviour) mokymui. Klinikiniai tyrimai ir praktika rodo, kad įgyjant reikšmingų komunikacinių gebėjimų sumažėja probleminis elgesys, agresija ir nepaklusnumas, padidėja savarankiškumas, bei pagerėja vaiko ir šeimos emocinė sveikata. Sėkmingas programų įgyvendinimas ir vaiko pasiekimai priklauso nuo tėvų bei specialistų atsidavimo ir nuolatinio darbo, todėl ypač svarbu, kad jie būtų pasiruošę aktyviai įgyvendinti suteiktas rekomendacijas.
Mano teikiamos paslaugos yra lankstaus, klientui ir jo šeimai labiausiai tinkančio pobūdžio. Jos gali būti teikiamos privatiems klientams, t.y. šeimoms, bei įstaigoms, pageidaujančioms konsultacijų konkrečioms elgesio problemoms spręsti:

 • Vienkartinės konsultacijos
  Vienkartinių konsultacijų metu aptariamos klientui rūpimos problemos ir suteikiamos rekomendacijos joms spręsti. Tai gali būti atliekama kliento namuose ar įstaigoje (pvz.: mokykloje, ar darželyje). Rekomendacijos pateikiamos konsultacijos metu, bei raštu – atsiunčiant sprendimų ir procedūrų aprašymą elektroniniu paštu.
 • Funkcionalios komunikacijos mokymo programa
  Pirmojo susitikimo metu įvertinami kliento komunikaciniai gebėjimai, parenkamos komunikacijos priemonės (pvz.: kalba, vaizdinės priemonės ar gestai) ir nustatomi mokymo tikslai. Tėvams ir specialistams, nuolatos dirbantiems su vaiku, suteikiami apmokymai kaip toliau lavinti jo/jos komunikacinius gebėjimus. Vykdomos reguliarios progreso peržiūros (pvz.: kas 4-6 savaites) ir teikiamos tolesnės rekomendacijos.
 • Individualių Mokymo Planų sudarymas ir priežiūra
  Pirmojo susitikimo metu aptariama kliento raida, probleminis elgesys ir tikslai, kuriuos pageidaujama pasiekti. Atliekamas VB-MAPP įvertinimas ir sudaromas Individualus Mokymo Planas, kurį taiko specialistai ar tėvai nuolatos dirbantys su klientu tiek namuose, tiek lavinimo įstaigoje. Taip pat suteikiamas nuoseklus programos tikslų mokymo ir procedūrų aprašymas. Esant pageidavimui, tėvai bei terapeutai apmokomi kaip efektyviai ir, svarbiausia, smagiai vykdyti struktūruotą ir natūralios aplinkos mokymą. Vykdomos reguliarios progreso peržiūros (pvz.: kas 3-5 savaites) ir teikiamos tolesnės rekomendacijos bei apmokymai.
 • Elgesio valdymo planų sudarymas ir vykdymas
  Pirmojo susitikimo metu aptariamos kliento elgesio problemos ir pageidaujami pasiekti tikslai, vykdomas stebėjimas kasdieninėje aplinkoje. Probleminio elgesio valdymo planas sudaromas atlikus funkcinę elgesio analizę. Tuomet vykdoma intervencija, kurios trukmė priklauso nuo elgesio pobūdžio ir priežasties. Intervencijoje visuomet dalyvauja tėvai ir specialistai dirbantys su vaiku. Jie apmokomi kaip taikyti elgesio valdymo metodus kasdieninėje aplinkoje. Peržiūros atliekamos priklausomai nuo kliento poreikių (pvz.: kas 2-6 savaites).
 • Individualūs tėvų ir specialistų mokymai
  Apmokymai teikiami tėvams ar specialistams pageidaujant, pabrėžiant kliento poreikius ir individualios programos aspektus. Apmokymų tikslas – suteikti praktinių ir teorinių žinių apie konkrečius mokymo metodus ir procedūras, pvz.: komunikacijos treniravimas, mokymas atskirais bandymais, natūralios aplinkos mokymas, beklaidis mokymas, nuoseklus pagalbos mažinimas, konkrečių gebėjimų mokymas, ir pan. Apmokymai vykdomi kliento namuose, teorines žinias tiesiogiai pritaikant praktikoje.
 • Seminarai ir mokymai įstaigoms, tėvų ir specialistų grupėms
  Vienkartiniai ir tęstiniai mokymai ir seminarai Taikomosios Elgesio Analizės ir Autizmo Spektro Sutrikimų temomis. Informaciją apie artimiausiu metu vyksiančius seminarus rasite Renginių paskirtyje.
  Jeigu Jūs, ar jūsų įstaiga, pageidaujate mokymų individualiai pritaikytomis temomis, rašykite info@elgesioanalize.lt