Taikomoji Elgesio Analizė

Taikomoji Elgesio Analizė (angl. Applied Behaviour Analysis- ABA) – tai mokslo sritis, taikanti elgsenos ir mokymosi principus bei klinikiniais tyrimais patvirtintus metodus, pageidaujamam elgesiui įtvirtinti.  ABA principai sėkmingai taikomi ir yra populiarūs įvairiose psichologijos srityse, edukologijoje, versle, gerontologijoje, sporte, medicinoje, kriminologijoje, tvarios plėtros ir kituose moksluose. ABA principais grįstos terapijos ir intervencijos yra efektyviausios siekiant pagerinti žmonių, turinčių Autizmo Spektro Sutrikimus, gyvenimo kokybę, mokant juos gebėjimų, padėsiančių prisitaikyti prie kasdieninės aplinkos ir gyvenimo visuomenėje.

ABA programos vykdomos intensyviai, visuose kasdienio gyvenimo srityse, ir reikalauja tėvų bei terapeutų atsidavimo ir nuolatinio darbo. ABA programa visuomet individualizuojama, t.y. sukuriama kiekvienam klientui atskirai, ir aprėpia visas raidos sritis: komunikaciją, imitaciją, ekspresyviąją ir receptyviąją kalbą, socialinę raidą, vizualinius ir mąstymo gebėjimus, ir savarankiškumą. Pagrindinis ABA terapijos tikslas – visapusis komunikacijos treniravimas, t.y. vaikas mokomas išreikšti savo norus ir pageidavimus naudojant tinkamas komunikacijos priemones (pvz.: kalbą, gestus ar paveikslėlius), o ne probleminį elgesį. Komunikacijos treniravimui visuomet pasitelkiama vaiko motyvacija, tokiu būdu užtikrinant, kad mokymasis yra smagus ir malonus. Reikšmingų gebėjimų mokymas vyksta suskaidant šiuos gebėjimus į mažus žingsnelius, juos mokinant atskirai, vėliau sujungiant į vieną. Programos tikslų mokymas vyksta tiek struktūruotoje mokymo aplinkoje (pvz. atskirų bandymų metodas, angl. Discrete Trial Training), tiek natūralioje, kasdieninėje ir žaidimų aplinkoje (angl. Natural Environment Teaching). Išmokti gebėjimai įtvirtinami juos perkeliant į kasdieninę vaiko aplinką. Probleminio elgesio valdymas – vienas iš pagrindinių ABA programos aspektų. Probleminio elgesio valdymas privalo būti paremtas funkcine elgesio analize, t.y. tik išsiaiškinus tikslias elgesio priežastis, ir veiksniosiomis (angl. pro-active) bei reakcinėmis elgesio valdymo strategijomis.

Daugiau informacijos apie Taikomąją Elgesio Analizę rasite šiuose puslapiuose: